Einars sjerne 1334 copy

Einars stjerne

- Rødoransje, enkle stjerneblomster.

– Normalgrønne blad med stor mørk rødbrun sone over nesten hele bladplata.

– Kompakt, låg og blomsterrik. Dekorativ.

Sortsnavn ukjent.  Affeksjonsverdi.