flying-scotsman_fuchsia

Flying Scotsman

- Fylte, meget store blomster med hvite begerblad og rosa kronblader med hvite felter.
– Opprett voksemåte. Sterk plante.

Produktbeskrivelse