Groene Kans Glorie 3327 copy

Groene Kans Glorie

-    Enkle mellomstore blomster, med laksoransje begerblader og djuporansje kronblad.

–    Opprett voksemåte.

–    Blomsterrik plante som må knipes godt.

Steeves, NL, 1978

Produktbeskrivelse