HP Wilhelmina med logo 00134 copy

HP Wilhelmina

- Halvfylte, røde blomster med litt hvit.

- Tricolor bladverk med butterfly sone, greiner og stammer lyse, i fargene hvit, rødt og grønt.

– Storvokst og lettdyrket.

Sport av Wilhelm Langguth
Dyrket fram, navngitt og lansert av oss, Hagemo Planter, 2009.