Pink Eggshell 2698 copy

Pink Eggshell

- Enkle svak røde blomster med røde flekker og striper.
– Normalgrønt bladverk med tydelig sone.
– Ganske småvokst.
Vernon Geranium Nursery, UK, 1991