Platinum med logo 1379JPEG of Polyg

Platinum

- Enkle, matt laksoransje blomster.

– Mattgrønt, grovt sagtannet bladverk med smale kremhvite kanter.

– Denne planta har utrolig voksekraft, og blir på kort tid høge søyler.

Sport av; ’Frank Headley’ Dyrket fram av Heidgen, Shady Hill Gardens, Illinois, USA