Rød rosenknopp 0652 copy

Rød rosenknopp

- Røde, ganske små, meget fylte blomster.

– Normalgrønt, friskt bladverk, med tydelig sone.

– Lettdyrket og voksevillig gammel sort.

Sortsnavn ukjent.  Affeksjonsverdi.