Wassernimpfe

Wassernimpfe

-    enkle, halvstore smale blomster med hvitrosa begerblader og laksoransje korte kronblader.

–    Sterkt opprett voksemåte.

–   Riktblomstrende og lettdyrket.

 

NL, 1985

 

Produktbeskrivelse