Aktuelt

Gartneributikken.

Vi erfarer at mange ønsker å komme hit til oss i gartneriet på Sander og handle igjen, og vi er glade for at det i år endelig ser ut til at vi får det til!

Tirsdag 3.mai kl 10 åpner vi porten. Velkommen!

Vi har måttet utføre litt ombygging her for å kunne dele permanent på produksjonslokale og salgslokale. Og i tillegg for å kunne ha en separat plass for nettbutikken. For sjøl om netthandelen sjølsagt skjer «på nettet» må vi jo stå et eget sted å pakke og organisere dette.