Historie

I Sør-Odal kommune, lengst sør i Hedmark ligger gården Hagamoen. Plassen ble ryddet og bebygd på de flate furumoene i elvedalen sist på 1800 tallet. Det var da et typisk lite småbruk som dyrket og lagde sjøl det som familien trengte. På vinterstid var det tømmerskogen som var arbeidet utenfor hjemmet, da kunne både mann og hest «ligge på skogen» i sprengkulde i flere uker om gangen. Og konene sleit hjemme på gården med dyr, hjem og barn.

I dag, med fjerde generasjon som er eiere og brukere, er det fortsatt et mål for oss at brukerfamilien skal kunne livnære seg på det drifta kan gi av inntekter, uten å måtte jobbe utenfor gården. Og i tillegg kunne skape flere arbeidsplasser.

Husdyrholdet på gårdsbruket er over årene faset ut; de siste sauene og kuene var her på 1960 tallet og griseholdet ble det slutt på 10 år seinere. Poteten har alltid stått sterkt i distriktet og ikke minst på vårt gårdsbruk. Potetdyrking har vært tradisjon her helt i fra tippoldefars tid med hest og kjerre, via oldefars tid med gråtass og «kastehjulopptaker» og håndplukking. Helt fram til i dag, hvor vi både produserer matpoteter for lokalt salg, og store mengder industripotet som høstes med stor effektiv opptaker. Vi har levert poteter til Maarud potetgull siden 1970. Så dette har også vært vårt «gull». Mange potetsorter har vært dyrket her på gården opp igjennom årene, slik som ‘Sagerud’, ‘Marius’, ‘Kerrs Pink’, ‘Beate’, ‘Mandelpotet’ og «bananpotet». Flere andre sorter har også sikkert vært dyrket, men er dessverre glemt for ettertiden. Vi dyrker nå sortene ‘Aksel’ og ‘Blå Kongo’ som tidlige/halvtidlige matpoteter, og ‘Pimpernel’ som sein matpotet/lagersort. Og vi dyrker ‘Saturna’ til potetgull. Det er svært gunstig å dyrke poteter her på gården, siden det er en steinfri, lett sandholdig jord. Vi har også tilgang på rikelig med vann fra Glomma i tørre perioder. Gårdsbruket har strandlinje til den store elva, og gården var den første i kommunen som la opp vanningsanlegg til hele arealet.

Vi har i alle år har hatt planter som hobby og interesse. Og vi er svært opptatt av alt ved planter som er litt annerledes, det kan være morsomme/avvikende farger på blader/blomster eller en fornøyelig voksemåte/egenskap. Det finnes fortsatt ukjente planter, men også historiske /glemte planter og hardføre planter. Det krysses også hele tiden fram og lages nye planter. Alt dette gir oss en bunnløs kilde å øse av. Fuchsia og Pelargonium har helt siden tidlig på 90 tallet vært av våre samlerplanter.

Fra år 2000, 100 år etter at tippoldefar Sigvart kjøpte gården, lanserte vi firmanavnet Hagemo planter, bygde veksthus på eiendommen og startet opp gartneridrift med produksjon og salg av utradisjonelle planter. Etter hvert som årene har gått er utvalget av plantesorter økt betydelig og vi tilbyr nå det meste innenfor planter til utendørsbruk.
Vi har derfor mange ulike produksjoner i gartneriet, men vi er kanskje mest kjent for våre Pelargonium og Fuchsia. Hvilket vi har omkring 500 navnesorter av. Dette gjør at vi er landets største på direktesalg av småplanter av disse, til privatkunder.
Størstedelen av dette salget foregår i vårmånedene februar til mai. Og de selges i all hovedsak som småplanter i 6-9 cm potter.

Vårt gartneri er blitt meget populært, og vi har kunder som kommer hit fra mange kanter av landet. I tillegg er Pelargonium og Fuchsia et ettertraktet tema for våre foredrag i hagelag, bygdekvinnelag, husflidslag, eldreforeninger m.m. Gartneriet er også et yndet reisemål for lag, foreninger og andre som ønsker å komme på en organisert buss- / biltur til gartneriet for handling og guiding.

Hagemo planter er et frittstående gartneri, og vi mener at vi kan gi kundene best plantekvalitet og variasjon utenfor en kjedetilknytning.