Om oss

Stig og Mette_8009

Hagemo Planter eies og drives av Mette og Stig Hagemo. Vi er begge landbruks- og gartnerfaglig utdannet, og bedriften har sitt utspring fra vår genuine planteinteresse. Hagemo planter startet som en hobby og har utviklet seg til en familiebedrift som nå sysselsetter tre personer.

Gartneriet ble registrert som eget foretak i 2000 og fikk navnet Hagemo Planter, året etter ble det en del av familiens gardsbruk med korn- og potetproduksjon. Og i 2002 bygde vi nytt moderne produksjonsveksthus på 400 m2.
Gartneriets hovedproduksjon er småplanter av Fuchsia og Pelargonium, hvilket vi nå har henholdsvis 180 og ca 300 sorter av. Alle disse småplantene driver vi fram sjøl her i gartneriet.