Corse

  • Fylte, ekstra store blomster med rosa begerblad med grønne tupper og mettet rosa kronblader.
  • Opprett  vokseform.

Jollies La Grande

Slik skaffer du deg dette produktet fra oss.