Dallimore

Zonalepelargonium

  • Fylte, rosahvite blomster med rødrosa flekker og felter.
  • Maleskrinspelargonium. (Enkelte greiner kan gå helt over i ensfarga røde blomster)
  • Normalgrønt bladverk med breit mørkt felt som gjør at bladverket virker ganske mørkt.
  • Dekorativ og kompakt plante.

Brian West, UK, 2001

Slik skaffer du deg dette produktet fra oss.

Varenr: 543