Flying Scotsman

  • Fylte, meget store blomster med hvite begerblad og rosa kronblader med hvite felter.
  • Opprett voksemåte. Sterk plante.

Slik skaffer du deg dette produktet fra oss.

Beskrivelse