Gillian Anthea

  • Fylte blomster med rosa begerblad, og lys blå kronblad med oransje skjær.
  • Opprett voksemåte.
  • Mellomgrønt bladverk.

Weeks, UK, 1991

Slik skaffer du deg dette produktet fra oss.

Beskrivelse