Peter Simmons

Zonalepelargonium

  • Halvfylte, mørk laksoransje blomster.
  • Normalgrønt bladverk med brei mørk sone ytterst.
  • Voksekraftig, tett plante.
  • Dekorativ og populær.

Slik skaffer du deg dette produktet fra oss.

Varenr: 454