Rød rosenknopp

Zonalepelargonium – Rosenknopp

  • Røde, relativt små, meget fylte blomster.
  • Normalgrønt, friskt bladverk, med tydelig sone.
  • Lettdyrket og voksevillig gammel sort.

Sortsnavn ukjent.  Affeksjonsverdi.

Slik skaffer du deg dette produktet fra oss.

Varenr: 769