Solfang

Zonalepelargonium

  • Halvfylte, varmoransje blomster.
  • Tradisjonell Zonale Pelargonium, med svært tiltalende blomsterfarge.
  • Normalgrønt bladverk, får grei vokseform.
  • (Blomsterfargen er spesielt vanskelig å gjengi på foto)

Sortsnavn ukjent, Affeksjonsverdi,

Slik skaffer du deg dette produktet fra oss.

Varenr: 383