Wassernimpfe

  • Enkle, halvstore smale blomster med hvitrosa begerblader og laksoransje korte kronblader.
  • Sterkt opprett voksemåte.
  • Riktblomstrende og lettdyrket.

NL, 1985

Slik skaffer du deg dette produktet fra oss.

 

Beskrivelse