Spørreundersøkelse __ etter __ Hagemessen 2015

Dersom du besøkte oss på Hagemessen 2015, ønsker vi at du tar deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen. Da bidrar du til at vi kan gjøre våre messedeltakelser bedre.

Undersøkelsen er delt i 3 deler og svarer du på alle delene kan du fylle inn ditt navn og adresse i feltet nederst og bli med i trekning av verdisjekker på kr: 250,- (en verdisjekk pr 30 besvarelser).

Du kan selvfølgelig velge å sende inn besvarelsen anonymt.

 

Del 1: Hvordan opplevde du vår salgsstand?

(Der hvor du gir vurderinger på en skala fra 1 – 5 er 1 dårligst og 5 best)

 

Del 2: Spørsmål om vår deltakelse på Hagemessen 2015.

 

Del 3: Generelle opplysninger om deg.

 

Fyll inn ditt navn , epost og tlf i feltet under hvis du ønsker å bli med i trekning av verdisjekker på kr: 250,- (en verdisjekk pr 30 besvarelser).